Σε αυτή τη σελίδα βρίσκονται πληροφορίες που αφορούν στο
5ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης

Από το αριστερό μενού επιλέξτε:

  • Ιστορική Αναδρομή για να πληροφορηθείτε στοιχεία της ιστορίας του σχολείου μας
  • Λειτουργία σχολείουγια να πληροφορηθείτε το Ωράριο λειτουργίας, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τον σχολικό κανονισμό
  • Υποδομή για να πληροφορηθείτε για τα Εργαστήρια, τη Βιβλιοθήκη, την Αίθουσα εκδηλώσεων και τις Αθλητικές υποδομές σχολείου μας

Πρόσθετες πληροφορίες