Σε αυτή τη σελίδα βρίσκονται πληροφορίες που αφορούν στους εκπαιδευτικούς του
5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Από το αριστερό μενού επιλέξτε:

  • Ο Σύλλογος καθηγητών για να πληροφορηθείτε τη σύνθεση του Συλλόγου
  • Εφημερίες για να πληροφορηθείτε τις εφημερίες σας
  • Νομοθεσία για να πληροφορηθείτε τη σχετική νομοθεσία 

Πρόσθετες πληροφορίες