Σε αυτή τη σελίδα βρίσκονται πληροφορίες που αφορούν στους εκπαιδευτικούς του
5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Από το αριστερό μενού επιλέξτε:

  • Ο Σύλλογος καθηγητών για να πληροφορηθείτε τη σύνθεση του Συλλόγου
  • Εφημερίες για να πληροφορηθείτε τις εφημερίες σας
  • Νομοθεσία για να πληροφορηθείτε τη σχετική νομοθεσία 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-18/ ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα 2017-18

Μπορείτε να δείτε τις  Ώρες υποδοχής γονέων

Πρόσθετες πληροφορίες