ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ

Οι μαθητές που θα πρέπει να επανεξεταστούν, μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας από τους καθηγητές τους, τις παρακάτω μέρες και ώρες: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/6/2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6/2017

11:00-12:00 AΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ

(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’)

9:00-10:00 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ

(ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’)

11:00-12:00 ΜΑΡΙΝΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’)

10:00-11:00 ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ

12:00-13:00 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ (ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’)

10:00-11:30 ΜΑΡΙΝΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’)

ΤΡΙΤΗ 20/6/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6/2017

ΠΕΜΠΤΗ 22/6/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/2017

9:00-11:00 ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’)

9:00-11:00 ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ

(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’)

10:00-11:00 ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ

(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’)

10:00-11:00 ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗ

(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’)

9:00-10:00 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ (ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’)

9:00-10:00 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ (ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’)

9:00-10:00 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ (ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’)

9:00-10:00 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ (ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’)

10:00-11:30 MAΡΙΝΟΥ(MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’)

10:00-11:30 MAΡΙΝΟΥ (MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’)

10:00-11:30 MAΡΙΝΟΥ (MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’)

10:00-11:30 MAΡΙΝΟΥ (MAΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’)

11:30 12:30 ΜΑΡΙΝΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’)

11:30 12:30 ΜΑΡΙΝΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’)

11:30 12:30 ΜΑΡΙΝΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’)

11:30 12:30 ΜΑΡΙΝΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’)

KALI EPITYXIA

 

Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα γίνουν στις 26 και 27 Ιουνίου σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

                                                                     Από τη Διεύθυνση

Πρόσθετες πληροφορίες