ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης σας ενημερώνουμε ότι:

- την Τρίτη 28/5/2019, τελευταία ημέρα μαθημάτων, οι μαθητές θα σχολάσουν στις 11:45π.μ.

- την Τετάρτη 29/5/2019 από τις 11.00 π.μ έως τις 13.30μ.μ., θα δίδονται οι έλεγχοι προόδου Β΄τετραμήνου.

-οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις αρχίζουν την Πέμπτη 30/5/2019 και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 6/6/2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Η εξεταστέα ύλη έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

- οι έλεγχοι με την τελική βαθμολογία θα δοθούν στις 11/6/2019 σε ώρα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

                                                                                                                                                                                Από την Διεύθυνση

Πρόσθετες πληροφορίες