Σε αυτή τη σελίδα βρίσκονται πληροφορίες που αφορούν στους μαθητές του
5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Από το αριστερό μενού επιλέξτε:

  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα για να πληροφορηθείτε το εβδομαδιαίο σας πρόγραμμα
  • Υπεύθυνοι Τμημάτων για να πληροφορηθείτε τον καθηγητή που είναι Υπεύθυνος για το τμήμα σας,καθώς και τις ημέρες και ώρες που οι καθηγητές δέχονται τους γονείς σας για ενημέρωση
  • Εργασίες μαθητών για να πληροφορηθείτε για τις Εργασίες που έχετε εκπονήσει στα πλαίσια των μαθημάτων του σχολείου
  • Μαθητικές κοινότητες για να πληροφορηθείτε τη σύνθεση του 15μελούς του σχολείου μας και των 5μελών των τμημάτων, καθώς και τη σχετική νομοθεσία

Πρόσθετες πληροφορίες