ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ

"OI KΩΔΙΚΕΣ  ΤΟΥ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ"

Παλιά χειρόγραφα που αναφέρονται στο Λεονάρντο Ντα Βίντσι και το έργο του δημιούργησαν οι μαθητές του σχολείου μας, στα πλαίσια του αφιερώματος που έγινε στο μάθημα των Καλλιτεχνικών, με την επίβλεψη της καθηγήτριάς τους, κ. Καλαποθαράκου.

 

Διαβάστε περισσότερα: ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ

Ολοκλήρωση τρίτης φάσης του προγράμματος "ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ"

kat2

Η τρίτη φάση του προγράμματός μας ολοκληρώθηκε με την αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή και στο προσφυγικό κύμα που ακολούθησε. Η ενασχόλησή μας αυτή, συμπληρώθηκε από την επίσκεψη που πραγματοποίησε η ομάδα μας στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού "Φιλιώ Χαϊδεμένου".

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σχετική παρουσίαση https://www.slideshare.net/secret/cwzmwKDPY3kzo9

 

Ολοκλήρωση δεύτερης φάσης του προγράμματος " Όπου γης και πατρίς"

                       ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟ20ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος "'Οπου γης και πατρίς", η ομάδα μας ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:

α. την σημαντική παρουσία των Ελλήνων της Αιγύπτου (τέλη 19ου αι.), την ταυτότητά τους και τη συμβολή τους στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σχετική παρουσίαση.

https://www.slideshare.net/secret/wbbTH0mNmgnbf0

β. το πρώτο κύμα της ελληνικής μετανάστευσης στις Η.Π.Α (αρχές 20ου αι.), την ταυτότητά τους, τις συνθήκες στο νησί Ellis και την πορεία τους στη "Γη της Επαγγελίας". Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σχετική παρουσίαση.

https://www.slideshare.net/secret/5I4lNOpfK3sEYT

γ. τα φαινόμενα εγκληματικότητας των Ελλήνων μεταναστών στις Η.Π.Α (αρχές 20ου αι.) και τα ρατσιστικά στερεότυπα που προέκυψαν. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σχετική παρουσίαση.

https://www.slideshare.net/secret/oLDlQFZAkhTIot

 

Nyfes Τέλος η ομάδα μας παρακολούθησε και σχολίασε την ταινία του Παντελή Βούλγαρη "Οι Νύφες".

 

 

Πρόγραμμα διατροφής "Είμαστε ό,τι τρώμε"

imagesTη φετινή σχολική χρονιά υλοποιείται στο σχολείο ?ας, το πρόγρα??α: «Διατροφή και Υγεία - Εί?αστε ό.τι τρώ?ε» το οποίο είναι σχετικό ?ε τη σωστή διατροφή, στα πλαίσια των δράσεων για το πρόγρα??α "κοινωνικό σχολείο".

Σκοπός μας είναι να ολοκληρώσου?ε τις εργασίες και τις δράσεις που ξεκινήσα?ε την περσινή σχολική χρονιά. Το πρόγρα??α έχει ως στόχο την απόκτηση γνώσεων σχετικά ?ε τις ωφέλειες της υιοθέτησης ενός τρόπου διατροφής ?ε βάση τα απαραίτητα και ευεργετικά στοιχεία που έχει ανάγκη ο ανθρώπινος οργανισ?ός.

Επίσης έχει ως στόχο να κατανοήσουν οι ?αθητές τη ση?ασία που έχει η
πρόληψη σ
ε όλα τα θέ?ατα που έχουν σχέση ?ε την αποφυγή κινδύνων που αφορούν την υγεία ?ας.

Επιπλέον θα επιχειρήσουμε να αναπτύξου?ε στους ?αθητές την ικανότητα να διακρίνουν και να ερ?ηνεύουν τη σκοπι?ότητα των διαφη?ίσεων, ώστε να ?η γίνονται θύ?ατά της.

Οι ?αθητές συ??ετέχουν στο πρόγρα??α, είτε δη?ιουργώντας ενη?ερωτικό υλικό στη διάρκεια των συναντήσεων, είτε συ??ετέχοντας σε θεατρικά δρώ?ενα.

Θα προσπαθήσουμε: Να κάνου?ε έρευνα σχετική ?ε τις διατροφικές συνήθειες των ?αθητών του σχολείου, να αποκαλύψουμε τα ανθυγιεινά τρόφιμα να δη?ιουργήσου?ε διαφη?ίσεις υγιεινών τροφί?ων, αφΙσες, θεατρικοποιη?ένους διαλόγους βιτα?ινών και θα οργανώσου?ε ?έρα υγιεινής διατροφής. Θα συνεχίσου?ε τα γυρίσ?ατα ?ιας ταινίας ?ικρού ?ήκους που αφορά την ανθυγιεινή διατροφή και τις επιπτώσεις της, την οποία θα ολοκληρώσου?ε τη φετινή σχολική χρονιά.

Το σενάριο της ταινίας ?ε τίτλο, «Η επιδη?ία των βρώ?ικων», το έγραψε η ?αθήτρια της περσινής Γ ' Γυ?νασίου Αθηνά Μπέκου και τη σκηνοθεσία την κάνα?ε όλοι ?αζί. Θα επισκεφτού?ε καταστή?ατα ?ε προϊόντα υγιεινής διατροφής, θα παρασκευάσου?ε και θα δοκι?άσου?ε υγιεινές τροφές. Το υλικό που θα χρησι?οποιήσου?ε για την απόκτηση γνώσεων το έχου?ε προ?ηθευτεί από το γραφείο της Αγωνής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ?ιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγρα??α υλοποιεί η εκπαιδευτικός Κατσίποδα Δια?άντω και συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί Τάγκα Ερασ?ία και Χατζηγιαννακός Απόστολος.

Οι συναντήσεις ?ας γίνονται κάθε δεύτερο Σάββατο ή Κυριακή.

 

Πρόσθετες πληροφορίες